Historia

1941 Startade Erik Viktor åkeriverksamhet med häst och vagn.
1945 Köptes den första lastbilen. Transporterna är kol, ved och jordbruksprodukter.
1950 Blir åkeriet anslutet till Örebro Åkericentral. (Nuvarande Närkefrakt.)
1954 Får dom sista två hästarna pension. Samma år startar samarbetet med ASG. Extrabilstrafik.
1958 till 1968 Bedrev vi linjetrafik på Gävle åt ASG, med två bil och släp.
1959 Börjar Tommy köra lastbil. Tommy är den äldsta av Erik V:s söner.
1967 Börjar Roland köra lastbil. Roland är Tommys yngre bror.
1968 Startades transporter av flyggods mellan Örebro och Arlanda. Nu ökar också lokaltrafiken med en 2 tons Mercedes-lastbil och en VW-picup. Vi utökar nu med en traktorgrävare, som Tommy kör vid BPA trädgård i Örebro.
1969 ASG-Danzas-DHL, terminalen 1969.

1971 till 1992 Går traktorgrävaren över till grävjobb på årskontrakt åt Televerket. Linjebilarna på Gävle säljs till Karlskogatransport. Åkeriet består nu av två tippbilar, en traktorgrävare och fyra bilar och ett släp vid ASG.
1970 Flyttar vi åkeriet från Henningsholm (Ringstorp) till Bettorpsgatan, där vi hyr en barack och uppställningsplatser för bilarna.
1971 Nu ökar lokaltrafiken för ASG, 1975 går 10 bilar i den trafiken, Lagab-idén är populär.
1976 Erik V. börjar dra sig tillbaka. Tommy o Roland äger halva åkeriet var.
1980 Börjar Liselotte, Tommys dotter, på kontoret. Vi har nu flyttat in i ett kontorshus med 2 rum.
1983 Bildar vi Bevekå AB, som bedriver vi trafikledning och terminalarbete åt ASG.
1985 Köper vi fastigheten Stångjärnsgatan 4. Vi bygger om ”tanken” till verkstad.
1987 Bygger vi tvätthallen.
1989 Börjar Lena, Rolands dotter, på kontoret.
1990 Köper vi 4 Minikombi-bilar och ett släp av Svelast. Den verksamheten lägger ASG ner 1992.
1991 Johan, Lenas yngre bror, börjar nu att köra lastbil.
1992 Köper vi 3 bilar och ett släp i kretstrafik på Frövi, Fellingsbro, Nora, av GDG.
1996 Satsar vi på linjetrafik mellan Örebro och Norrköping, 4 bil och släp. Nu kör vi med ca 15 bilar i lokaltrafiken. Maryjana har börjat på kontoret.
1999 Vi säljer 3 bilar på norra kretsen till Bergvalls åkeri och köper 3 fjärrekipage av Bergvalls. Nu kör vi själva på Norrköpingslinjen och Bergvall är själv på norra kretsen. Vi kör Spendrups.
2000 ASG blir Danzas. Åkeriet består av 1 flygbil, 1 tipptrailer, 13 fjärrbilar med 20 släpvagnar, 15 lokalbilar, 5 växel-flak och 1 truck. Totalt är vi 45 anställda. Omsättningen är ca 25 miljoner.
2001 November säljer vi 8 fjärrekipage och Norrköpingslinjen till Owes Trafik i Norrköping.
2002 Januari, vi tar över hela lokaltrafiken, det blir en utökning med 10 bilar. Bevekå upphör men personalen jobbar kvar åt Danzas. I mars slutar vi köra Spendrups. Den första september startar vi upp en ny styckegodspendel på Örebro- Vara.
2003 Januari månad startar vi upp 2 nya bilar med flyggods till och från Arlanda för DHL´s räkning. Åkeriet består nu av 34 bilar 10 släpvagnar och en truck, vi är totalt 45 anställda och omsätter ca. 24 miljoner. Vi har 3 bilar på Arlanda, en bil och två släp styckependel Norrköping, ett bil och släp styckependel Linköping, en bil och två växelflak styckependel på Vara, 25 lokalbilar i Örebro och en tipptrailer som kör grus och asfalt för Närkefrakts räkning. Mars, Liselotte tar nu över VD ansvaret på åkeriet och Tommy blir styrelseordförande.
2006 Installerar vi ett alkolås kopplat till nyckelskåpet där nycklarna till alla lastbilar hänger, därmed genomgår alla chaufförer en blåskontroll innan de kan starta sina lastbilar.

Vi är starkt engagerade i trafiksäkerhetsfrågor och har en skriftlig trafiksäkerhetspolicy framtagen.
Alla fordon genomgår extra bromskontroll mellan ordinarie besiktningar.

Även utbildning till yrkesförare har vi stor medverkan till, praktikplatser ställer vi
till förfogande både åt Tullängsskolan och arbetsförmedlingen.

Trafikledningen arbetar med mobitexutrustade fordon och datahantering av
bokningar och fraktsedlar.

DHL sändningarna vi transporterar kan följas på Internet, www.dhl.se.