Tjänster

2019 Bil 5 7 9

Vi utför transporter lokalt och nationellt. Vi har fordon i olika storlekar för att tillgodose olika behov.

Små paketbussar för snabba budkörningar och större lastbilar för tyngre pallgods samt släpvagnar för det riktigt stora godset.

 

Vi är starkt engagerade i trafiksäkerhetsfrågor och har en skriftlig trafiksäkerhetspolicy framtagen.

 

Vi medverkar till utbildning av yrkesförare genom att tillhandahålla praktikplatser åt både grundskolan, gymnasieskolan och vuxenskolan.

 

Sedan 1 oktober 2019 är Närkefrakt vår största uppdragsgivare.