Tjänster

Vi utför transporter lokalt och nationellt. Vi har fordon i olika storlekar för att tillgodose olika behov. Små paketbussar för snabba budkörningar och större lastbilar för tyngre pallgods samt släpvagnar för det riktigt stora godset.

 

Vi är starkt engagerade i trafiksäkerhetsfrågor och har en skriftlig trafiksäkerhetspolicy framtagen.

 

Vi medverkar till utbildning av yrkesförare genom att tillhandahålla praktikplatser åt både grundskolan, gymnasieskolan och vuxenskolan.

 

Trafikledningen arbetar med mobilast uppkopplat mot DHL:s bokningssystem tel. 0771-345 345 de är vår största uppdragsgivare. Fordonen har handdatorer för datahantering av bokningar och streckkods scanning av paket.

 

DHL sändningarna vi transporterar kan följas på Internet, www.dhl.se.